מחלת מקצוע – בדיקות שמיעה

סדר העדיפות של בדיקות שמיעה סותרות והצורך במינוי מומחה מטעם בית הדין

בית הדין הארצי לעבודה קבע לאחרונה הלכה כי במקרה בו קיימות בדיקות שמיעה סותרות והבדיקות האחרונות הינן אוביקטיביות ושוללות זכאות להכרה בהתאם לסעיף 84א לחוק, הרי כי אין מקום למינוי מומחה רפואי ויש לדחות את התביעה כבר בשלב זה:

להלן תמצית פס"ד בתיק עבל (ארצי) 10957-05-10 המוסד לביטוח לאומי נ´ מאיר עמיר:

בערעור זה נדרשים אנו לקבוע, האם יש למנות מומחה רפואי מטעם בית הדין בתביעתו של המשיב לפני בית הדין האזורי. זאת, על מנת שיחווה דעתו, ביו היתר, בשאלת עמידתו בתנָאי הסף הקבוע בסעיף 84א(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי בדבר ירידה של 20 דציבל לפחות בתדירויות הדיבור בכל אחת מהאוזניים.

12. המשיב הניח לפני בית הדין האזורי ארבע בדיקות שמיעה שתוצאותיהן אינן אחידות; שתיים מהן – המוקדמות יותר – מצביעות על ירידה של 20 דציבל בשתי האוזניים כנדרש בסעיף 84א(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי. השתיים האחרות – המאוחרות יותר – מצביעות על אי עמידתו של המשיב בתנאי סף זה.

13. בפסק דין דוד אלון התווה בית דין זה קריטריונים להכרעה בין בדיקות שמיעה סותרות, וכך נקבע שם, בין היתר:

"שנית – לגבי בדיקת השמיעה ומקום ביצוע בדיקת השמיעה, יש לקבוע, כי בדיקת שמיעה עליה ניתן להסתמך, הינה בדיקה שאינה ארכאית ואשר עולה ממנה שהנבדק לא התחזה, ואשר בוצעה במכון

רשמי מוכר הנותן שירות, למשל לקופות החולים, או במסגרת בתי החולים. זאת, להבדיל למשל ממכון פרטי המעוניין רק למכור מכשירי שמיעה.

רביעית – שאלה נוספת שמתעוררת בהקשר כזה הינה – כיצד לפסוק במקרה שישנן מספר בדיקות שמיעה. אחת, לפיה חלה הירידה בשמיעה בשיעור שאינו פחות מ-20 דציבל, ואחת שלא חלה ירידה כזאת. על פי איזו בדיקת שמיעה יצטרכו פקיד התביעות ובית הדין לקבוע את העמידה או אי העמידה בתנאי הסף של ירידת שמיעה בתדירות הדיבור של לא פחות מ-20 דציבל ?

בנוגע לכך יש לשים אל לב, כי בעיקרו של דבר בדיקת שמיעה בתדירויות הדיבור אינה אובייקטיבית, לכן, ניתן להניח לגבי תוצאותיה, שאדם שאינו שומע לא יאמר בבדיקת השמיעה שהוא שומע, להבדיל מאדם שומע היכול לומר שאינו שומע. משום כך נהג הכלל של העדפת תוצאות בדיקת השמיעה הטובה ביותר.

אולם מאידך יש לשים גם אל לב, כי תיתכן החמרה במצב השמיעה מסיבה זו או אחרת. במקרה שכזה יש להעדיף את בדיקת השמיעה העדכנית יותר על פני הבדיקה הישנה הטובה יותר.

לאור האמור אפשר היה לקבוע כלל, שיש להעדיף את בדיקת השמיעה הטובה יותר רק אם היא מאוחרת יותר; אלא שכללים כאלה מסבכים את מבחן הסף הפשוט; וכיוון שמבחן הסף הוא מבחן טכני פורמאלי יש להעדיף לאור תכליתו את בדיקת השמיעה שתוצאותיה מעידות על עמידה במבחן סף ירידת השמיעה הנדרש, על פני הבדיקה שתוצאותיה אינן מעידות על כך"[1].

בפסק דין רבאח חג´וג´ קבע הנשיא אדלר לעניין זה, כי:

הכלל של העדפת תוצאות בדיקת השמיעה "הטובה ביותר" אליה התייחס חברי השופט פליטמן בפסק דין דוד אלון, נכון וישים בנסיבות בהן קיימות בדיקות שמיעה סותרות בעלות מהימנות דומה. לאמור, במקרה של בדיקות שמיעה בעלות ערך רפואי זהה, שיש ליתן להן משקל דומה, ניתן להפעיל את כלל "הבדיקה הטובה ביותר"[2].

14. בהתאם לכללים שנקבעו בפסיקה בנוגע להכרעה בין בדיקות שמיעה סותרות, יש להעדיף בנסיבות העניין את תוצאות בדיקות השמיעה שביצע המשיב ביום 3.12.2007 וביום 20.12.2009 על פני הבדיקות האחרות שביצע, ולקבוע על פיהן את עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף 84א(א)(2) לחוק. אבאר.

במצורף לכתבי בי-דין, הגיש המשיב שלוש בדיקות שמיעה (מכון "הדים" מיום 6.6.2006, מכון "בון טון" מיום 8.8.2007 ומרכז שניידר מיום 3.12.2007). במסגרת ההליך נערכה למשיב בדיקה רביעית במכון מוסכם (מכון "קולות" מיום 20.12.2009).

שתי הבדיקות האחרונות שנערכו למשיב – מיום 3.12.2007 ומיום 20.12.2009 – ממלאות אחר כל המבחנים שנקבעו בפסיקה לעניין קביעת אמינותן של בדיקות שמיעה והסתמכות עליהן, כדלקמן: הן נערכו במכונים רשמיים ומוכרים ולא במכונים פרטיים כמו שתי הבדיקות הראשונות שנערכו למשיב (מיום 6.6.2006, 8.8.2007); הן ממלאות אחר "כלל בדיקת השמיעה הטובה ביותר" באשר הן מעידות על שמיעה טובה יותר של המשיב בהשוואה לבדיקות האחרות שביצע; הן ממלאות אחר "כלל בדיקת השמיעה העדכנית ביותר" באשר מדובר בבדיקות המאוחרות יותר שביצע המערער. לכך יש להוסיף, כי הבדיקה מיום 20.12.2009 אף נערכה בהסכמת הצדדים במכון מוסכם.

לאור האמור, יש להעדיף בנסיבות העניין את הבדיקות שביצע המערער ביום 31.12.2007 וביום 20.12.2009 ולהכריע בתביעתו על פיהן.

לקביעת פגישה אישית עם עו"ד ינון תמרי מלאו את הטופס וניצור עימכם קשר בהקדם

יצירת קשר

טלפון: 03-9044401

כתובת: רח' מוטה גור 9, קומה רביעית, פארק אולימפיה, פתח תקווה
yinonta@gmail.com

שינוי גודל גופנים