מחלת מקצוע – ירידה בשמיעה

פגיעה בשמיעתו של עובד מכס הוכרה כמחלת מקצוע

בית הדין הארצי לעבודה
עב"ל 642-09

חיים בן חיון המערער

המוסד לביטוח לאומי המשיב
בפני השופטת ורדה וירט-ליבנה, השופטת רונית רוזנפלד, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה
נציג העובדים מר אבישי ספיר, נציג המעבידים מר מיכאל הילב

<#2#>נוכחים:

בשם המערער: עו"ד ינון תמרי
בשם המשיב: עו"ד רועי קרת

פסק דין

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל-אביב (השופט שמואל טננבוים; בל 1595/08), אשר דחה את תביעתו של המערער לפנינו להכיר בכך שבמסגרת תנאי עבודתו כחוקר מכס בשדה התעופה נתב"ג היה חשוף לרעש מזיק.

2. לאחר שבחנו את טענות באי-כוח הצדדים, הננו סבורים כי דין הערעור להתקבל.
המערער בתצהירו, מפרט בהרחבה את תנאי עבודתו, לרבות סביבת עבודתו ומשך החשיפה לרעש באותה סביבת עבודה. תצהירו זה, כפי שעולה מהחקירה הנגדית, לא נסתר על-ידי המשיב.

3. בית הדין האזורי הסתמך על תשובות המערער בחקירתו הנגדית בדבר השתייכותו לקבוצה מס´ 7 בדו"ח 89, אולם בכך אין כדי לסתור את האמור בסעיף 8 לתצהירו של המערער אשר נאמר בו במפורש כי הדו"ח אינו משקף את משך החשיפה שלו מאחר והוא לא השתייך לעובדי רשות שדות התעופה אלא לעובדי המכס, ולהבדיל מעובדי הרשות, הוא היה חשוף לרעש משך כל שעות המשמרת. נציין כי לא הובאו כל ראיות מטעם המשיב כדי לסתור את משך החשיפה לרעש מזיק כנטען על-ידי המערער.

4. לאור האמור לעיל, מצאנו כי יש לקבל את הערעור ולקבוע כי המערער הוכיח במידה הנדרשת כי היה חשוף לרעש מזיק במסגרת עבודתו.

5. סוף דבר – הערעור מתקבל. מובהר בזאת כי אין בקבלת הערעור כדי למנוע מפקיד התביעות לבדוק אם מתקיימים במערער התנאים הנוספים הקבועים בסעיף 84א´, ככל שלא נבדקו עדיין.
מאחר והמערער מיוצג על ידי הסיוע המשפטי, אין צו להוצאות.

ניתן היום, ב´ טבת תשע"א (09 דצמבר 2010), במעמד הנוכחים.
ורדה וירט-ליבנה,
שופטת, אב"ד רונית רוזנפלד,
שופטת סיגל דוידוב-מוטולה,
שופטת

5129371
54678313

נציג העובדים, מר אבישי ספיר

נציג המעבידים, מר מיכאל הילב

ירידה בשמיעה כמחלת מקצוע

על מנת לקבל הכרה בירידה בשמיעה כמחלת מקצוע יש להוכיח כי המבוטח חשוף לרעש מזיק על פי קריטריונים אשר נקבעו על ידי המוסד לבטיחות וגהות. ככל חשיפה לרעש של 85 דציבל ומעלה למשך 8 שעות רצופות ביום יחשב כחשיפה לרעש מזיק והיה והמבוטח יוכיח היחשפות לרעש באופן זה וכן פגיעה בשמיעה על פי גרף המשקף ירידה בשמיעה כתוצאה מחבלה אקוסטית, יוכר המבוטח כמי שחלה במחלת מקצוע מסוג ירידה בשמיעה, על פי פריט 7 לחלק ב´ של התוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי.

בתיק עבל (ארצי) 53/08 ‏ ‏ לאוניד ברלכיס נ´ המוסד לביטוח לאומי, נקבע כי:

"מחלת מקצוע" הוגדרה כמחלה שנקבעה ברשימה שבתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד – 1954 (להלן – תקנות מחלות המקצוע) והעובד חלה בה עקב עבודתו אצל מעבידו ובעובד עצמאי – עקב עיסוקו במשלח ידו. בתוספת השנייה לתקנות מחלות המקצוע מופיעה רשימת מחלות ולצידן העבודות ותהליכי היצור, אשר לעוסקים בהם עשויה המחלה הספציפית להיחשב כמחלת מקצוע. כיוון שמדובר במחלות המפורטות בשמן ברשימה, מוגדרת שיטה זאת כ"שיטת הרשימה הסגורה".

בתקנות מחלות המקצוע נקבעה "חזקת מחלת מקצוע", ולפיה "מחלה מהמחלות המפורטות בטור 1 לתוספת השנייה שחלה בה מבוטח שלגביו נקבעה אותה מחלה כמחלת מקצוע, בהיותו מועבד בעבודה… כמפורט לצדה בטור 2 או בתוך שנה לאחר שחדל להיות מועבד כאמור, היא בחזקת מחלה שבה חלה המבוטח עקב עבודתו, כל עוד לא הוכח ההיפך"

לקביעת פגישה אישית עם עו"ד ינון תמרי מלאו את הטופס וניצור עימכם קשר בהקדם

יצירת קשר

טלפון: 03-9044401

כתובת: רח' מוטה גור 9, קומה רביעית, פארק אולימפיה, פתח תקווה
yinonta@gmail.com

שינוי גודל גופנים