מחלת מקצוע

אם נפגעת במהלך עבודתך פנה אלינו לקבלת ייעוץ וסיוע בקבלת הפיצוי המגיע לך.

מהי מחלת מקצוע?

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי קובע: מחלת מקצוע היא מחלה בה חלה המבוטח עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, או עקב עיסוקו במשלח ידו העצמאי.

סעיף 85 לחוק קובע: שר העבודה והרווחה, לאחר שהתייעץ עם שר הבריאות, רשאי לקבוע שמחלה פלונית היא, מיום פלוני, מחלת מקצוע. ההחלטה תהא תקפה בין אם מדובר בכל המבוטחים לפי פרק זה ובין אם מדובר בסוג מבוטחים מסוים. כל זאת, בתנאי שאופייה וגורמיה של אותה מחלה מצדיקים לדעת השר התייחסות אליה כסיכון מקצועי.

החוק קובע רשימה ארוכה של מחלות מקצוע אשר מזכות את המבוטח בפיצוי. מחלה אשר אינה כתובה ברשימת המחלות אינה יכולה להיות מוכרת כמחלת מקצוע למעט חריגים אשר נקבעו בפסיקה. הרשימה מתחלקת לשני חלקים –

חלק א מתייחס לכלל המבוטחים וכולל מחלות הנגרמות בעיקר מחשיפה לחומרים מזיקים ומסוכנים.

חלק ב מתייחס למבוטחים שנדבקו במחלה עקב תהליך הייצור, השירות או הטיפול בו היו מעורבים במהלך עבודתם.

ההבדל בין תאונת עבודה לבין מחלת מקצוע הוא: מחלת מקצוע היא תוצאה של חשיפה ממושכת לגורם מזיק, כגון חשיפה לרעש או חומרים מסרטנים. תאונת עבודה, לעומת זאת, נגרמת עקב מקרה חד פעמי, שניתן להצביע על המקום והזמן בו קרה, למשל נפילה מסולם שגרמה לנזק בגב.
משרדנו בעל ניסיון עשיר בטיפול במגוון רחב של מחלות מקצוע ועזר למבוטחים רבים לקבל פיצוי הולם על הפגיעה שנגרמה להם. הנושאים הנפוצים בהם אנו מטפלים הם: נזקי שמיעה, פגיעות בעמוד השדרה, מחלות ריאה (כגון שחפת הריאות), מחלות עור, מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים וכלי הדם, הרעלות ו/או מחלות הנגרמות על ידי חומרים כימיים.

חלק ב´ (מחלות לגבי מבוטחים העובדים בעבודה, במקצוע או בתהליך ייצור כמפורט להלן)

העבודות ותהליכי הייצור שם המחלה
עבודה הכרוכה במגע עם בעלי חיים, פגריהם והפרשותיהם וכן עבודה במעבדות ומכונים בהם באים במגע עם מחוללי המחלה מחלה הנגרמת על ידי מיקרואורגניזם ומועברת לאדם מכל מקור שאינו אדם 1
עובדים בבתי חולים, במרפאות או במוסדות אחרים בהם שהו או טופלו חולי שחפת וכן במעבדות או במכונים בהם באים במגע עם החיידק ע"ש קוק שחפת 2
עובדים המטפלים בחולי שיתוק ילדים בשלב החריף או בהפרשותיהם של חולים כאמור, וכן עובדי מעבדות או מכונים הבאים במגע עם מחולל המחלה שיתוק ילדים 3
עובדים שעקב עבודתם שהו בחוץ לארץ, באזורים הנגועים באחת המחלות שבטור 1 לפרט זה, וזאת בזמן הדגירה המקובל קדחת צהובה, פילריאזיס, כולרה דבר, טריפנומיאזיס ומלריה 4
עובדים בחקלאות, גננות, טיפול בבעלי חיים, או עובדי מכונים או מעבדות הבאיםבמגע עם מחולל המחלה צפדת (טטנוס) 5
עובדים בבתי חולים או מרפאות הבאים במגע פיזי עם חולים וכן עובדים הבאים במגע עם הפרשותיהם של חולים דלקת כבד נגיפית מסוג 13, NON B או NON A 6
עבודה ממושכת בתנאי רעש ממוצע ומשוקלל של לא פחות מ-85 דציבל נזק לאוזן הפנימית הנגרם על ידי חשיפה לרעש, שהביא לירידה בכושר השמיעהבתדירויות הדיבור 7
עובדי רנטגן ועובדים הבאים במגע עם חמרים רדיואקטיביים מחלות קרינה 8
עובדים הבאים במגע עם שמני חיתוך, שמנים מינרליים, זפת או פיח כיב ממאיר של קרנית העין 9
עבודה הכרוכה בחשיפה ישירה לקרינת חום במפעלים העוסקים בריתוך, התכת מתכות, ייצור מלט, זכוכית ואמייל ובמאפיות וכן עבודה הכרוכה בחשיפה לקרינה מייננת או בלתי מייננת ירוד (קטרקט) מחשיפה לחום גבוה, או לקרינה מייננת או בלתי מייננת 10
צוללנים ועובדים בתנאי אוויר דחוס מחלות צוללנים 11
תהליכי עבודה הגורמים לחיכוך הברך או המרפק במשך תקופה ממושכת בורסיטיס של הברך 12
עבודה הכרוכה בלחץ ממושך על העצב שיתוקים של עצבים פריפריים הנגרמים על ידי לחץ ממושך 13
עבודה ממושכת עם מכשירים רוטטים מחלות עצמות, פרקים, שרירים, כלי דם או עצבים של הגפיים הנגרמות על ידי עבודה במכשירים רוטטים 14
עובדים החשופים לאבק סיליקטים סיליקודס (צורנית) עם שחפת או בלעדיה 15
עובדים החשופים לאבק סיבי אזבסט אזבסטוזיס (אמיינתית) לרבות מזותליומה 16
עובדים החשופים לטלק טלקוזיס 17
עובדים החשופים לאבק כותנה, פשתן או יוטה, ובלבד שעבדו בתנאים אלה 2 שנים לפחות ביסינוזיס 18
עובדים הבאים במגע עם תבואות וקמחים, ובלבד שעבדו בתנאים אלה 2 שניםלפחות מחלה אלרגית של דרכי הנשימה כתוצאה מרגישות לתבואות ולקמח 19
עיבוד וולפרם, ונדיום, טונגסטן, טיטניום וטנטלום לפחות במשך שנה מחלת המתכות הקשות פיברוזיס של הריאות 20
"ריאות חקלאים" "ריאות חקלאים" 21
עבודה בתנאי חשיפה לאבק סיבי אסבסט לפחות 10 שנים לפני אבחון המחלה סרטן הריאה 22
עבודה בתנאי חשיפה לאבק סיבי אסבסט לפחות 10 שנים לפני אבחון המחלה ובלבד שבצילומי חזה קיימת עדות לחשיפה לסיבי אסבסט סרטן הלרינקס 23
עבודה בייצור אבקות כביסה המכילות אנזימים פרוטאוליטיים מחלה אלרגית של דרכי הנשימה כתוצאה מרגישות לאנזימים פרוטאוליטיים 24
עבודה בייצור דבקים, צבעים ולכה החשופים למתיל אתיל קטון הרעלת קטונים 25
עבודה בתנאי חשיפה לשמני חתוך, שמנים, מינרליים, זפת או פיח ומוצרי שריפה הרעלת פחמימונים פוליציקליים ארומטיים

חלק א´ (מחלות לגבי כלל המבוטחים)

העבודות ותהליכי הייצור שם המחלה
עבודה הכרוכה בחשיפה לארסן ותרכובותיו הרעלת ארסן (זרניך) ותרכובותיו 1
עבודה הכרוכה בחשיפה לכרום ותרכובותיו הרעלת כרום ותרכובותיו 2
עבודה הכרוכה בחשיפה לעופרת ותרכובותיה הרעלת עופרת ותרכובותיה 3
עבודה הכרוכה בחשיפה לפלואור ותרכובותיו הרעלת פלואור ותרכובותיו 4
עבודה הכריכה בחשיפה למנגן ותרכובותיו הרעלת מנגן ותרכובותיו 5
עבודה הכרוכה בחשיפה לכספית ותרכובותיה הרעלת כספית ותרכובותיה 6
עבודה הכרוכה בחשיפה לזרחן ותרכובותיו הרעלת זרחן ותרכובותיו 7
עבודה הכרוכה בחשיפה לבריליום ותרכובותיו הרעלת בריליום ותרכובותיו 8
עבודה הכרוכה בחשיפה לתליום ותרכובותיו הרעלת תליום ותרכובותיו 9
עבודה הכרוכה בחשיפה לניקל ותרכובותיו הרעלת ניקל ותרכובותיו 10
עבודה הכרוכה בחשיפה לקדמיום ותרכובותיו הרעלת קדמיום ותרכובותיו 11
עבודה הכרוכה בחשיפה לתחמוצת הפחמן הרעלת תחמוצת הפחמן 12
 עבודה הכרוכה בחשיפה לבנזן ונגזרותיו הרעלת בנזן (בנזול ונגזרותיו) 13
עבודה הכרוכה בחשיפה לפנול ונגזרותיו הרעלת פנול ונגזרותיו 14
עבודה הכרוכה בחשיפה לאמינים ארומטיים הרעלת אמינים ארומטיים 15
עבודה הכרוכה בחשיפה לפחמן דו- גפריתי הרעלת פחמן דו-גפריתי 16
עבודה הכרוכה בחשיפה לחומצה הידרוציאנית ונגזרותיה הרעלת חומצה הידרוציאנית ונגזרותיה 17
עבודה הכרוכה בחשיפה לאיזוציאנטים הרעלת איזוציאנטים 18
עבודה הכרוכה בחשיפה לפחמיימנים הלוגניים הרעלת פחמיימנים הלוגניים 19
עבודה הכרוכה בחשיפה לזרחנים אורגניים הרעלת זרחנים אורגניים 20
עבודה הכרוכה בחשיפה לקרבמטים הרעלת קרבמטים 21
עבודה הכרוכה בחשיפה למתנול הרעלת מתנול 22
עבודה הכרוכה בחשיפה לויניל כלוריד הרעלת ויניל כלוריד 23
עבודה הכרוכה בחשיפה לתחמוצות חנקן הרעלת תחמוצות חנקן 24
עבודה בחמרים העשויים לגרום למחלות עור מחלות עור הנגרמות על ידי אבק, נוזלים, מוצקים או גזים 25
עבודות המחייבות תנועות חד-גוניות של האצבעות, כף יד או מרפק, לפי הענין,החוזרות ונשנות ברציפות דלקת של גידים ותיקיהם או דלקת במקומות חיבור שרירים לעצמות, הכל בכף היד או במרפק 26
העבודות המחייבות ביצוע פעולות רבות וחוזרות של הרמת משאות תוך כיפוף עמוד השדרה "מחלת החפרים" – שבר הזיזים בחוליה צווארית 7 או בחוליה גבית 1 27
עבודה הכרוכה בחשיפה לנסורת עץ או פסולת עץ מחלות הנגרמות על ידי חשיפה לנסורת עץ או פסולת עץ 28

לקביעת פגישה אישית עם עו"ד ינון תמרי מלאו את הטופס וניצור עימכם קשר בהקדם

יצירת קשר

טלפון: 03-9044401

כתובת: רח' מוטה גור 9, קומה רביעית, פארק אולימפיה, פתח תקווה
yinonta@gmail.com

שינוי גודל גופנים