נכות כללית – חובת ההנמקה

הלכת עזאת מוהרה קובעת את היקף התייחסות הוועדה למגבלות המבוטח

בית הדין הארצי לעבודה

עבל000327/03

המערער
עזאת מוהרה

המשיב
המוסד לביטוח לאומי

בפני: השופט עמירם רבינוביץ, השופט יגאל פליטמן, השופטת נילי ארד

בשם המערער – עו"ד רושדי חליליה

בשם המשיב – עו"ד מירב אפרים

פסק דין

השופט יגאל פליטמן

1. לפנינו ערעור לאחר מתן רשות (ברע 158/03) על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת (השופטת עידית איצקוביץ; ב"ל 2261/02), בו נדחה ערעור המערער על החלטת הוועדה לעררים (נכות כללית) מיום 7.3.02 (להלן – הוועדה).

2. ועדה רפואית לעררים קבעה למערער ביום 31.7.01 דרגת נכות רפואית בשיעור של 60%. בין לקוייו הרפואיים יצויינו: דלקת בינונית של הושט – 30%, אסטמה – 20%, חרדה 10%, הגבלה בתנועות עמוד שדרה מותני 10% והגבלה בתנועות עמוד שדרה צווארי – 10%.

ליקוייו הרפואיים של המערער כפי שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית לעררים הם הבסיס לקביעת דרגת אי כושרו על ידי הוועדה.

3. בבואם לקבוע את דרגת אי הכושר על יסוד האמור, אין די בכך שהועדה תנמק החלטתה בכך, שהיא "בדעה שהתובע מסוגל לעבודה ביום עבודה מלא, שאינה מצדיקה מאמץ פיסי ניכר וללא התכופפויות מרובות, בעבודות כגון: אריזה ומיון וכו´ (פרוטוקול הדיון בוועדה). האמור הינו מסקנה ולא הנמקה מספקת לקביעת דרגת אי הכושר ותמיד ניתן למצוא סוגי עבודות שנכה מסוגל לבצע.

4. הנחיות חלקיות לקביעת דרגת אי הכושר מצויות בסעיף 209(ב) לחוק, והן צריכות גם להנחות את הוועדה במקרה שלפנינו.

על פי הוראת אותו הסעיף על הוועדה לבחון:

ראשית – "את השפעתו לקויו של התובע על יכולתו לחזור לעבודה במלואו או בחלקה", ככל שעבד בעבר;

שנית – "את יכולתו לבצע עבודה אחרת או לרכוש מקצוע חדש מסוג העבודות או המקצועות שהתובע מסוגל לעסוק בהם והתואמים את כושרו הגופני ומצב בריאותו".

5. נקודת המוצא לקביעת דרגת אי הכושר כאמור צריכה להיות, כי ליקוייו הרפואיים ניתן של המערער כפי שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית לעררים מבטאים דרגה אוביקטיבית של אי כושר לעבוד. מתוך נקודת מוצא זו, על הוועדה לקבוע את דרגת אי כושרו על פי נסיבותיו האישיות של הנכה. למשל, יכולת לחזור לעבודה קודמת, גיל, השכלה ויכולת אינטלקטואלית ופיסית. שהרי אין דומה לדוגמא כושר העבודה של מי שמסוגל לעבוד עבודה עיונית משרדית לכושר העבודה של הסובל מאותם ליקויים שאינו מסוגל על פי השכלתו וכושרו האינטלקטואלי לעבודה שכזאת.

6. בדיון בערעור שבפנינו, הסכימו הצדדים על החזרת עניינו של המערער לוועדה בלוויית הנחיות לקביעת דרגת אי כושרו.

לאור זאת מוחזר בזאת עניינו לוועדה על מנת שתבחן מחדש בדרגת אי כושרו על פי האמור לעיל.ב

7. תוך 30 יום מהיום ישלם המוסד למערער הוצאות משפט ושכר טירחת עו"ד בסך של 3,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

ניתן היום, כ"ד ניסן תשס"ד (15 אפריל 2004), בהעדר הצדדים.

השופטת נילי ארד

השופט יגאל פליטמן

השופט עמירם רבינוביץ

לקביעת פגישה אישית עם עו"ד ינון תמרי מלאו את הטופס וניצור עימכם קשר בהקדם

יצירת קשר

טלפון: 03-9044401

כתובת: רח' מוטה גור 9, קומה רביעית, פארק אולימפיה, פתח תקווה
yinonta@gmail.com

שינוי גודל גופנים