פעולות איבה

נפגעי פעולות איבה

נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים, על פי החוק, לתגמולים כספיים ולהטבות שונות, המיועדים לסייע להם ולתמוך בהחלמתם – כגון תגמולים חודשיים, שיקום, מענקים שנתיים ומענקים חד פעמיים. הזכאות נקבעת על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל- 1970התגמולים הכספיים נקבעים על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט-1959, והם מחושבים בדרך כלל על פי שכרם של עובדי מדינה בדירוג המנהלי ומתעדכנים בהתאם לעדכונים במשק (הסכמי עבודה או תוספות יוקר).

מהי פגיעת איבה המזכה בהכרה על פי חוק

פגיעת איבה היא פגיעה ישירה מפעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה שנגרמה בעקבות פעולת איבה או בהקשר אליה (פגיעה בנסיבות שהיה בהן חשש סביר שתבוצע פעולת איבה, או פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולת איבה של כוחות אויב או למניעת פעולה כזאת), או פגיעה כתוצאה ממעשה אלימות שמטרתו פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי אתני, ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי או שנעשה ע"י ארגון טרוריסטי.

תנאי ההכרה לנפגע בפעולות איבה

אתה תושב ישראל (בין אם הפגיעה קרתה בישראל או בשטחי יהודה, שומרון ועזה, ובין אם מחוץ לישראל).
אתה בעל אזרחות ישראלית והפגיעה קרתה בישראל או בשטחי יהודה שומרון ועזה.
אתה בעל אזרחות ישראלית וטרם חלפה שנה מהמועד בו חדלת להיות תושב ישראל ונפגעת מחוץ לישראל.
אינך בעל אזרחות ישראלית, אך נכנסת לישראל כחוק לפי חוק הכניסה לישראל, או שאינך זקוק לאשרה (כגון בעלי דרכון דיפלומטי או תיירים ממדינה שישראל פטרה אותה מחובת אשרה וכו’) – ונפגעת בשטח מדינת ישראל או בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה.
אתה תושב השטחים בעל תעודת זהות ישראלית, ונפגעת בתחום הקו הירוק.
אתה תושב השטחים ויש לך היתר כניסה ממפקד כוחות הצבא בשטח, ונפגעת בתחום הקו הירוק.
אתה תושב חוץ ונפגעת תוך כדי ועקב עבודתך אצל מעביד ישראלי בחו"ל.
אם נפגעת בפגיעת איבה בחו"ל ואתה זכאי לפיצוי לפי דיני המדינה שבה נפגעת או הארץ שבה אתה תושב – אינך זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

תגמול בתקופת הטיפול הרפואי

נפגע בפעולת איבה שאינו כשיר לעבודה (על פי תעודה רפואית ובאישור רופא המוסד), זכאי בתקופה זו לתגמול המכונה תגמול טיפול רפואי (תט"ר). ובתנאי שלא משולם לו שכר או פיצוי אחר בתקופה זו. מהתגמול ינוכו קצבאות אחרות המשולמות לו באותה תקופה. תקופת התשלום: עד 9 חודשים מיום הפגיעה. התשלום לאחר 9 חודשים מותנה באישור הלשכה לייעוץ רפואי בביטוח הלאומי.

לקביעת פגישה אישית עם עו"ד ינון תמרי מלאו את הטופס וניצור עימכם קשר בהקדם

יצירת קשר

טלפון: 03-9044401

כתובת: רח' מוטה גור 9, קומה רביעית, פארק אולימפיה, פתח תקווה
yinonta@gmail.com

שינוי גודל גופנים