שירותים מיוחדים לנכים

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

התנאים לזכאות

על המבוטח לעמוד בכל התנאים האלה:

1. הוא מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ-18 ו-90 יום עד גיל פרישה, והוא נמצא בישראל.
מי שנמצא בחו"ל, הביטוח הלאומי יוסיף לשלם לו את הקצבה 6 חודשים, אם בסמוך לנסיעתו קיבל קצבה חודשיים רצופים לפחות. אם יצא לחו"ל לטיפול רפואי או בשליחות שלו או של בת זוגו מטעם מעסיק ישראלי, רשאי הביטוח הלאומי, לפי שיקול דעתו, להוסיף ולשלם את הקצבה עד 24 חודשים (מחודש היציאה לחו"ל).

2. הוא מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על–ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות; או הוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על–ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75%, ובלבד שהוא עונה גם על התנאים האלה:
א. הוא אינו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מן הביטוח הלאומי ואינו מקבל תשלום בעד טיפול אישי או בעד עזרה בבית על–פי חוק כלשהו.
ב. הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע – 41,535 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .

3. מקבל הטבות על–פי הסכם ניידות יהיה זכאי גם לקצבת שירותים מיוחדים רק אם ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא מרותק למיטה.
בעל רכב – רק אם הקצבה לשירותים מיוחדים נקבעה לו בשיעור של 100% לפחות .

4. הוא אינו מאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום.

שיעורי הקצבה

מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום–יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת – זכאי לקצבה בשיעור של 50% מקצבת נכות מלאה ליחיד – 1,033 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .
מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום–יום ברוב שעות היממה – זכאי ל-105% מקצבת נכות מלאה ליחיד – 2,168 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .
מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום–יום בכל שעות היממה – זכאי לקצבה בשיעור 175% מקצבת נכות מלאה ליחיד – 3,614 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .

נוסף על הסכום הבסיסי של הקצבה משולמת תוספת לקצבה:
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 50% – 289 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 105% – 589 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 175% – 878 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .

לקביעת פגישה אישית עם עו"ד ינון תמרי מלאו את הטופס וניצור עימכם קשר בהקדם

יצירת קשר

טלפון: 03-9044401

כתובת: רח' מוטה גור 9, קומה רביעית, פארק אולימפיה, פתח תקווה
yinonta@gmail.com

שינוי גודל גופנים