תאונת עבודה – צירוף נכויות

צירוף נכויות בשל מספר תאונות עבודה

תקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דאגת נכות לנפגעי עבודה) קובעת:

"הנסיבות שלפיהן תובא בחשבון נכות מעבודה קודמת לצורך הגדלת דרגת נכות מעבודה של נכה עבודה לפי סעיף 121 לחוק (להלן – דרגת הנכות המצטברת) הן אלה:

(1) כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם נכה מעבודה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה או ממשלח יד ב-50% או יותר לעומת הכנסתו הממוצעת ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה עקב הפגיעה בעבודה האחרונה או ליום שבו חלה לאחרונה לפי סימן ג´ החמרה בדרגת הנכות שעליה הוגשה התביעה לצירוף הנכויות; בפסק זו, "הכנסה" – כמשמעותה בסעיף 98(ב) לחוק;

(2) צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה באחת מאלה:

(א) קיצבה במקום מענק;

(ב) דרגת נכות כאמור בתקנה 16."

התנאים דלעיל הינם תנאים מצטברים.

תקנה 12א קובעת,כי הועדה הרפואית תקבע את דרגת הנכות המצטברת רק לאחר שפקיד התביעות מאשר שהתקיימו בנכה העבודה נסיבות כאמור בתקנה 12 – דהיינו, הצמצום בהכנסות וכן המסקנה כי צירוף הנכויות יוביל לזכאות לקצבה. מלשונה המפורשת של תקנה 12א עולה, כי בסמכותו של פקיד תביעות לבדוק את הצמצום בהכנסות כמותווה בתקנה 12 לתקנות. רק לאחר שייקבע, כי אכן היה צמצום בהכנסות של לפחות 50% הבדיקה תועבר לוועדה רפואית לעניין הקשר הסיבתי בין צירוף הנכויות לירידה בהכנסות.

להלן הפסיקה בעניין זה:

מה-0-48 המוסד לביטוח לאומי – יעקוב בלייברג

"מספר תנאים מצטברים חייבים להתמלא על מנת שניתן יהיה לצרף שתי נכויות עבודה. גורם הצמצום, דהיינו, האופי המצטבר של הנכויות, היקף הצמצום בהכנסה "דרך קבע" וכן כי צירוף דרגות הנכות יזכה את הנכה בקיצבה במקום מענק. די בכך שאחד מן התנאים האמורים לא מתמלא על מנת שלא ניתן יהיה לצרף את הנכויות וזאת לאור לשון התקנות שהותקנו מכוח סעיף 63א´ לחוק [כיום סעיף 121 לחוק – ו.ו.ל.]

וכן ראו: עב"ל 453/09 דוד עמר נ´ המוסד לביטוח לאומי.

לקביעת פגישה אישית עם עו"ד ינון תמרי מלאו את הטופס וניצור עימכם קשר בהקדם

יצירת קשר

טלפון: 03-9044401

כתובת: רח' מוטה גור 9, קומה רביעית, פארק אולימפיה, פתח תקווה
yinonta@gmail.com

שינוי גודל גופנים